امروز: جمعه 21 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

جزوه حقوق تجارت تطبیقی

جزوه حقوق تجارت تطبیقی دسته: سایر رشته ها
بازدید: 127 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 744 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 88

ﻣﺎ در اﻳﻦ درس درﺻﺪدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای درك ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳـﻨﺎد ﺗﺠـﺎری )ﭼﻚ ﺑﺮات، ﺳﻔﺘﻪ و (ﺑﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﺠﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﻘﺮرات ﺑـﻴﻦ ، ی اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻻزم را اﻻﺟﺮا درﺧﺼﻮص ﺑﺮات و ﺳﻔﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان درﺧﺼﻮص ﺑﺮات، ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزوه حقوق تجارت تطبیقی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر